Galicia Noticias TVG

Desaparecido en naufraxio, trámites a seguir

Tras o terrible naufraxio dun pesqueiro galego en Terra Nova, Canadá, interveño no programa Galicia Noticias, da Televisión de Galicia, o 18/02/2022, para falar dos trámites que deben facerse para acadar a declaración de falecemento dos desaparecidos. A declaración de falecemento resulta imprescindible para poder abrir a sucesión hereditaria da persoa desaparecida, así como solicitar…

Suspensión desahucio Covid19

Suspensión desafiuzamento por crise económica

Durante a crise sanitaria, e dentro das medidas adoptadas para paliar as consecuencias para a economía, modificouse este procedimento de desafiuzamento. Coa modificación que entrou en vigor o pasado 23/12/2020, o alugueiro pode pedir unha suspensión extraordinaria do procedemento xudicial, e por tanto un retraso no desaloxo do inmoble, ata a finalización do estado de…