Suspensión desahucio Covid19

Suspensión desafiuzamento por crise económica

Durante a crise sanitaria, e dentro das medidas adoptadas para paliar as consecuencias para a economía, modificouse este procedimento de desafiuzamento. Coa modificación que entrou en vigor o pasado 23/12/2020, o alugueiro pode pedir unha suspensión extraordinaria do procedemento xudicial, e por tanto un retraso no desaloxo do inmoble, ata a finalización do estado de…