Día de Rosalía

Día de Rosalía de Castro 23 de febreiro

A XUSTICIA POLA MAN Aqués que tén fama d´honrados na vila / roubáronme tanta brancura qu’eu tiña; botáronme estrume nas galas dun día, / a roupa de cote puñéronma en tiras. Nin pedra deixaron en dond’eu vivira; / sin lar, sin abrigo, morei nas curtiñas; ó raso cas lebres dormín nas campías; / meus fillos… ¡meus…

Galicia Noticias TVG

Desaparecido en naufraxio, trámites a seguir

Tras o terrible naufraxio dun pesqueiro galego en Terra Nova, Canadá, interveño no programa Galicia Noticias, da Televisión de Galicia, o 18/02/2022, para falar dos trámites que deben facerse para acadar a declaración de falecemento dos desaparecidos. A declaración de falecemento resulta imprescindible para poder abrir a sucesión hereditaria da persoa desaparecida, así como solicitar…