Prevención de incendios e limpeza dos montes en Galicia

PREVENCIÓN DE INCENDIOS E LIMPEZA DE MONTES EN GALICIA A Administración ten interés e responsabilidade en en aplicar medidas de prevención dos incendios forestais, pero precisa da colaboración da cidadanía, especialmente dos propietarios de parcelas forestais. A Lei de Prevención de Incendios Forestais e a Lei de Montes impoñen a estes propietarios unhas obrigas específicas para procurar prevenir…