Día de Rosalía

Día de Rosalía de Castro 23 de febreiro

A XUSTICIA POLA MAN Aqués que tén fama d´honrados na vila / roubáronme tanta brancura qu’eu tiña; botáronme estrume nas galas dun día, / a roupa de cote puñéronma en tiras. Nin pedra deixaron en dond’eu vivira; / sin lar, sin abrigo, morei nas curtiñas; ó raso cas lebres dormín nas campías; / meus fillos… ¡meus…